Đậu hủ loại cây tròn
Hành tím
Trái ớt chuông 3 màu
Đậu que pháp
Ớt sừng
Gừng
Pa rô

“Đậu hủ tứ xuyên” has been added to your cart. View cart
An error occurred. Please try again later.

Ingredients

  • Bắp mỹ
  • Bột gạo nguyên chất
  • Bread