miếng đậu hũ
Hành ba rô
hạnh nhân
hạt thông

Price: ₫ 200,000

“Đậu hũ sốt gấc” has been added to your cart. View cart
An error occurred. Please try again later.

Ingredients

  • Bột gạo nguyên chất
  • Cà chua bi
  • Cà rốt