Thực đơn mới

Đậu hũ sốt gấc

219,000

Gấc / đậu hủ

Thực đơn mới

Đậu hủ tứ xuyên

72,000

Mushroom / Garlic / Veggies

Thực đơn mới

La hán thanh Tâm

199,000

Cải rổ / Dầu chiên / Hạt thông / Măng tây / Mì ý

Uncategorized

Salad trái cây

80,000